Blog

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest rozstrzygnięciem czasochłonnym i wymagającym dowodowo. Ponadto łączy się z dodatkowymi obciążeniami emocjonalnymi. Czy i kiedy warto, a jeżeli już, to jak? O tym wszystkim, w jak najprostszy sposób, w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Rozwód. Cofnięcie pozwu

Co w przypadku, gdy pozew o rozwód jest już w sądzie, a strony się porozumieją bądź powód się rozmyśli? Można wówczas wycofać powództwo. Pozew o rozwód cofniemy aż do uprawomocnienia wyroku, jednak gdy rozprawa już trwa- wyłącznie za zgodą drugiej strony.

Czytaj więcej

Pozew grupowy narzędziem dla konsumentów

W ostatnim czasie głośno było w mediach o zmianach w prawie, które ułatwią egzekwowanie  praw przez konsumentów. Nowa ustawa zwiększa uprawnienia konsumenta i poszerza jego ochronę. Jest to niewątpliwie właściwy kierunek ustawodawstwa, którego dobroczynne działanie odczujemy wszyscy na własnej skórze. Co jednak, kiedy już padliśmy ofiarą nieuczciwego

Czytaj więcej

Różnice pomiędzy przestępstwem zniesławienia a znieważenia

O przestępstwach pomówienia i znieważenia, często można usłyszeć za pośrednictwem mediów w kontekście postępowań sądowych dotyczących polityków czy innych osób publicznych. Wiedza o przesłankach popełnienia tych przestępstw może przydać się jednak każdemu w codziennym życiu. Każdy z nas ma konstytucyjnie uwarunkowane prawo do ochrony swoich

Czytaj więcej

Czy muszę płacić alimenty na byłą żonę czyli obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Niektóre konsekwencje zawarcia związku małżeńskiego trwają nawet po jego rozwiązaniu. W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje zasada równej stopy życiowej małżonków. Po rozwodzie co prawda zasada ta przestaje obowiązywać, jednak pomiędzy byłymi małżonkami nie wygasają roszczenia alimentacyjne. Gdy jedno z byłych małżonków pozostaje w niedostatku, czyli

Czytaj więcej

Wezwanie do sądu, a obowiązki pracownika

Obowiązek stawiennictwa w sądzie dotyczy dni roboczych i skutkuje zazwyczaj nieobecnością w pracy. Co w przypadku gdy pracodawca nie chce zwolnić nas z pracy w celu stawiennictwa w sądzie, lub przekonuje do skorzystania na ten cel z urlopu?

Czytaj więcej