Zespół

Roma Opoka

Roma Opoka

Adwokat, założycielka Kancelarii, jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie odbywała również aplikację adwokacką. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii. Autorka licznych artykułów o tematyce fachowej i poradniczej. Prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów biznesowych. Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych podmiotów profesjonalnych w toku obsługi prawnej spółek. Obsługuje kompleksowo zarówno nowe jak i doświadczone podmioty na rynku nowych technologii, wspiera twórców. Zajmuje się pomocą w zatrudnianiu i legalizacji pobytu cudzoziemców, jak również wsparciem prawnym agencji pracy tymczasowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie aspektów prawnych najmu lokali komercyjnych. Świadczy pomoc prawną również w języku angielskim. Hobbystycznie zainteresowana adaptacją zwinnych metodyk pracy na potrzeby projektów prawnych.

Sporządzanie
umów

Konsultacje prawne
online

Prawo nowych
technologii

Dochodzenie
roszczeń

Patryk Dwojak

Z kancelarią związany od 2017 roku. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie odbył również aplikację adwokacką. Absolwent wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przed pracą w Kancelarii zdobywał doświadczenie pracując w instytucjach finansowych. Swój czas pracy dzieli pomiędzy bieżącą obsługę spółek, a sprawy procesowe. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw „frankowych” oraz sporów gospodarczych. Obsługuje projekty Klientów w zakresie zatrudniania i legalizacji pobytu cudzoziemców, a także z powodzeniem doradza Klientom z branży gastronomicznej. W ramach praktyki prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i karnego.