Polityka prywatności
i plików cookies

Dokument ten ma na celu przekazać Ci informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Traktuję Twoje dane i ich ochronę z najwyższą starannością. Postępuję według ustalonych zasad przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies jak również innych technologii, które pomagają mi w personalizowaniu oferty. Ten dokument z różnych względów może się zmieniać, dobrze będzie więc go sprawdzić od czasu do czasu. U góry znajdziesz informację o tym kiedy był aktualizowany.

I. Najważniejsze informacje

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: www.adwokat-opoka.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Roma Opoka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Roma Opoka z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Łowicka 51 lok.32 02-535 Warszawa.
 3. Z administratorem możesz się skontaktować pisząc na adres e-mail: kancelaria@adwokat-opoka.pl Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, czy imię i nazwisko.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie i zachowuje wszelkie środki potrzebne do zachowania bezpieczeństwa danych.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich preferencjach zakupowych w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania pewnych informacji może powodować brak możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia pożądanego celu np. odpowiedzi na zapytanie.

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting.pl
 2. Dane rejestrowe operatora hostingu: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, Regon: 141998822, zarejestrowany pod numerem KRS: 0000336780 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 260.000,00 PLN w całości opłacony.
 3. Pod adresem https://dhosting.pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności operatora hostingu.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operator hostingu na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • operatorzy systemu komentarzy
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 5. Gwarantuję, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję i zawsze kieruję się priorytetem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.
 6. Szczegółowe informacje o podmiotach, które mogą przetwarzać powierzone przez nas dane znajdziesz tutaj:

IV. Cel i podstawa przetwarzania danych oraz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia poszczególnych usług
 3. Możemy podejmować w stosunku do Twoich danych czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy.
 4. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej).
 5. Cele i podstawy przetwarzania:
  • Newsletter
 6. Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona przez Ciebie w procesie zapisu na newsletter), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora realizowany poprzez marketing bezpośredni)
  • Obsługa poczty e-mail
  Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona przez Ciebie zgoda). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne by nawiązać skuteczny kontakt. Przetwarzanie danych ma miejsce w celu nawiązania z Tobą kontaktu. Wysyłając do nas wiadomość przekazujesz nam swoje dane, takie jak adres e-mail lub inne zawarte w treści wiadomości. Po zakończeniu kontaktu podane dane będą przetwarzane w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby ochrony uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Rejestracja i zarządzanie kontem
  Zakładając konto w naszym Serwisie podajesz nam swoje dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i utrzymywania w naszym Serwisie konta.
  • Zamówienie i sprzedaż
  Składając zamówienie w naszym Sklepie podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, np. takie jak: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki zamówienia, numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia. Dane te przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wystawienie faktury), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celach archiwalnych i statystycznych). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową. Po upływie tych terminów dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych czy dla identyfikacji klienta powracającego).
  • Reklamacje i odstąpienie od umowy
  W procesie składania reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w ich treści. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla skutecznego skorzystania ze swoich praw. Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Po realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele archiwalne i dowodowe – prawnie uzasadniony interes Administratora).
  • Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji (RODO)
  Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obowiązek prawny Administratora.
  • Cookies
  Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona przez Ciebie przed pełnym załadowaniem strony internetowej)
  • Cele rachunkowe
  Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany poprzez wystawienie faktury VAT)
  • Cele dowodowe
  Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych)

V. Twoje prawa

 1. Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Roma Opoka, ul. Łowicka 51 lok. 32, 02-535 Warszawa,
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się również pod adresem mailowym: kancelaria@adwokat-opoka.pl
 3. Na podstawie RODO przysługują Ci konkretne uprawnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:
  • Prawo dostępu do informacjijeżeli przetwarzam Twoje dane, masz prawo wiedzieć co się z nimi dzieje. Mam wobec Ciebie obowiązek informacyjny, który realizuję między innymi przez umożliwienie Ci zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.
  • Prawo dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących jeżeli otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, mam obowiązek Ci taki dostęp umożliwić. Wystarczy, że zwrócisz się do Administratora danych, a on ma obowiązek udzielić Ci dostępu w terminie miesiąca. Jeżeli nie będę mieć możliwości zrealizowania obowiązku w tym terminie, poinformuję Cię, czy przetwarzam Twoje dane i w jakim terminie udzielę kompletnej odpowiedzi (w takim wypadku mogę przedłużyć początkowy termin jedynie o dwa miesiące).
  • Prawo do sprostowania danych osobowychjeżeli uważasz że Twoje dane, które przetwarzam są nieprawidłowe lub niekompletne, na Twoje żądanie mam obowiązek ich sprostowania lub uzupełnienia.
  • Prawo do usunięcia danych osobowychjeżeli chcesz zostać zapomnianym – masz takie prawo. Oznacza to, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia. Możesz też żądać usunięcia części danych. Jeżeli prawo przewiduje konieczność uwzględnienia Twojego żądania, administrator usunie żądane dane. Moim obowiązkiem jest przekazać Ci informacje czy mogę usunąć dane jak również jakie są podstawy i powody ich ewentualnego dalszego przetwarzania.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danychw określonych prawem przypadkach, po otrzymaniu Twojego żądania ograniczenia przetwarzania danych, mam obowiązek oznaczyć przechowywane dane osobowe w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania poinformuję Cię o podjętych działaniach. Termin ten możemy przedłużyć wyłącznie z uzasadnionych przyczyn.
  • Prawo do przenoszenia danychjeżeli będziesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, a po analizie stwierdzę, że Twoje żądanie spełnia niezbędne warunki, mam obowiązek zrealizować Twoje żądanie.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowychjeżeli nie życzysz sobie, aby Twoje dane były w dalszym ciągu przetwarzane przez administratora możesz złożyć sprzeciw. Uwzględnię go, jeżeli nie będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności (czyli np. jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychJeżeli uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Nie zawsze możesz ze wszystkich wymienionych powyżej uprawnień skorzystać. Wynika to wyłącznie z przepisów prawa. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z administratorem.

VI. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu udzielenia informacji, rejestracji usługi, sprzedaży produktu itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VII. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VIII. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

IX. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

X. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez operatora przeglądarki internetowej z której korzystasz.

XI. Świadczenie usługi newslettera

 1. W celu zapewnienia Ci dobrej komunikacji i bieżących informacji o funkcjonowaniu Kancelarii, możesz skorzystać z usługi newslettera, do której zapis jest dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do wysłania Ci newslettera oraz informacji marketingowych na których przesłanie wyrazisz zgodę.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest……………………….…………………………………………
 3. Twoje dane przekazane nam w celu skorzystania przez Ciebie z usługi newslettera, nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską.
 4. Dane, które podasz w formularzu zapisu na newsletter, będą przetwarzane wyłącznie w celu cyklicznej wysyłki newslettera.
 5. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera, wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Z usługi newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie aktywnego linku z informacją „Anuluj subskrypcję”. Po rezygnacji z usługi newslettera, Twoje dane podane w związku z jego wysyłką mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami, zgodnie z w pełni uzasadnionym interesem Kancelarii.
 7. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się na newsletter będą przekazywane wyłącznie serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej i dostawcy usługi newsletter.
 8. W stosunku do danych podanych podczas zapisu na newsletter przysługują Ci wszystkie prawa wymienione powyżej w punkcie 4.
 9. Twoje dane podane podczas zapisu na newsletter nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.