Umowy

Sporządzamy umowy, które wszechstronnie zabezpieczają naszych Klientów i ich biznes, tak żeby w spokoju mogli zajmować się tym co potrafią najlepiej- rozwojem. Zazwyczaj podpisując umowę jej strony są w dobrych relacjach i nie myślą o ewentualnych punktach spornych. Często strony które sobie ufają, w ogóle nie zawierają umowy bądź zawierają je w bardzo ograniczonym zakresie, nie zabezpieczając swoich interesów. Dobrze sporządzona umowa, która odpowiada wyzwaniom konkretnej branży zapewni, że strony będą mogły skupić się na jej realizacji, zamiast wchodzić we spory dotyczące zakresu swoich praw czy obowiązków. Tworzymy od podstaw projekty umów dopasowanych do potrzeb Klientów, opiniujemy projekty umów, wprowadzamy zmiany i pomagamy Klientom w negocjacjach optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających ich interesy (kary umowne, zabezpieczenie przez weksel in blanco, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji itd.) Powierzenie przygotowania umowy prawnikowi – specjaliście od umów zapewni Ci zwiększony poziom bezpieczeństwa prawnego. Jako prawnicy od umów z wieloletnim doświadczeniem, pomagamy Ci zadbać o Twoje uprawnienia i zabezpieczenia Twojego interesu w zawieranej przez Ciebie umowie.

Przykładowe umowy:

 • umowa SLA,
 • umowa wdrożeniowa w metodykach Agile,
 • umowa utrzymaniowa,
 • umowa wdrożeniowo-utrzymaniowa,
 • umowa o świadczenie usług informatycznych,
 • umowa outsourcingowa,
 • umowa outsourcingu obsługi informatycznej,
 • umowa agile,
 • umowa o outsourcing usług,
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich,
 • umowa z fotografem,
 • umowa z influencerem,
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich,
 • umowa wydawnicza z autorem,
 • umowa barterowa b2b,
 • umowa z artystą,
 • umowa z fotografem ślubnym,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do logo,
 • umowa o przeniesienie praw autorskich do zdjęć,
 • umowa o przeniesienia praw autorskich do video,
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (koszty uzyskania przychodu),
 • umowa z influencerem (umowa ambassador marketingu),
 • umowa barterowa,
 • umowa barterowa z influencerem,
 • umowa influencer agencja,
 • umowa z mikroinfluencerem,
 • umowa z makroinfluencerem,
 • umowa marketingowa,
 • umowa franczyzowa,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa z podwykonawcą (umowa z podwykonawcami),
 • umowy z kontrahentami,
 • umowy reklamowe,
 • umowa pośrednictwa nabycia nieruchomości,
 • umowa najmu lokalu komercyjnego,
 • umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa pożyczki,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa dostawy,
 • umowa przewozu,
 • umowa ramowa,
 • umowa zbycia udziałów,
 • umowa spółki handlowej,
 • umowa o poufności (umowa NDA).

Skontaktuj się z nami