Ochrona danych osobowych (RODO)

Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia ochrona danych osobowych to obszar bez którego żadne przedsiębiorstwo nie może sprawnie funkcjonować. Zagadnienia związane z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych są obecnie na tyle ważne, że mogą wpłynąć na sposób w jaki postrzegane jest przedsiębiorstwo. Profesjonalne przygotowanie spójnej strategii w tym zakresie ma niebagatelny wpływ na wzrost zaufania Klientów jak również chroni przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO, GDPR). Proponujemy skuteczne rozwiązania wartościowe zarówno z prawnego jak i biznesowego punktu widzenia.

Przykładowe usługi, które oferuje prawnik RODO:

  • dane osobowe RODO (wdrożenie RODO): regulaminy, polityka ochrony danych osobowych, klauzule informacyjne, treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, audyt zgodności, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania,
  • ochrona danych osobowych w Internecie (konsultacje),
  • prawnik w abonamencie (dane osobowe - wsparcie online),
  • ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • zarządzanie danymi osobowymi (konsultacje, dokumenty wewnętrzne),
  • polityka prywatności (sporządzanie, zmiany, wzory na stronę internetową, zgodność z RODO, pakiety: polityka prywatności, cookies, regulamin),
  • analiza realizacji zasad przetwarzania danych, sporządzanie projektów zgłoszeń naruszeń ochrony danych do PUODO,
  • reprezentacja w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi,
  • szkolenia dla organizacji i ich pracowników,
  • szkolenia dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami