Blog

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę – zmiany w skrócie

Udostępnij

Pozwolenie zastąpi zgłoszenie – z dniem 28 czerwca br. wejdą w życie przepisy nowelizacji prawa budowlanego z dnia 27 marca 2015 r. Wśród najważniejszych zmian – skasowanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojącego domu jednorodzinnego pod warunkiem że obszar jego oddziaływania „mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. W takiej sytuacji niepotrzebne jest pozwolenie na budowę, ma wystarczyć jedynie zgłoszenie budowy do właściwego urzędu i dołączenie do tego zgłoszenia projektu budowlanego

Pozwolenie na budowę będzie wymagane, jeżeli inwestycja będzie miała negatywny wpływ środowiskowy oraz w stosunku do budynków o wysokości przekraczającej 12 m i o kubaturze ponad 5 tys. m sześciennych.

Pozostałe ważne zmiany, które wprowadza nowelizacja

Nowelizacja likwiduje obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której zostanie wzniesiony budynek, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, bo dla tych tras uzgodnienia nadal będą konieczne), przewiduje również zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych oraz skrócenie czasu oczekiwania na zgodę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na użytkowanie budynku z 21 do 14 dni.

Wprowadzona zostaje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

Infografika obrazująca zmiany w ustawie z punktu widzenia sąsiedztwa inwestycji:

zmiany w prawie budowlanym

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Zobacz więcej

Sprzedaż alkoholu przez Internet w świetle wyroku NSA z 08.09.2022 r.

E-sprzedawcy alkoholu mogą obwieścić sukces. Ich argumentacja ma obecnie oparcie w wyroku NSA. Sprzedaż alkoholu przez Internet niekoniecznie musi oznaczać utratę zezwolenia. Nie zagłębiając się w temat, można by odnieść wrażenie, że sprzedawanie alkoholu przez Internet w Polsce jest zabronione. Nic bardziej mylnego. Sklepy z

Czytaj więcej