Blog

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę – zmiany w skrócie

Pozwolenie zastąpi zgłoszenie – z dniem 28 czerwca br. wejdą w życie przepisy nowelizacji prawa budowlanego z dnia 27 marca 2015 r. Wśród najważniejszych zmian – skasowanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojącego domu jednorodzinnego pod warunkiem że obszar jego oddziaływania „mieści się w całości na działce lub

Czytaj więcej

Separacja – podstawowe informacje

Jeszcze nie rozwód, ale już rozkład pożycia małżeńskiego – separacja w ujęciu prawnym. Co to jest za instytucja i co w praktyce oznacza? Kto może żądać separacji i jakie ona ma skutki ? O tym wszystkim w krótkim poście wyjaśniającym czym jest separacja w rozumieniu

Czytaj więcej

Alimenty – zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest w pewien sposób uprzywilejowane. Sąd udzieli zabezpieczenia jeżeli strona uprawdopodobni istnienie roszczenia. Sprawy alimentacyjne to wyjątek od zasady, która mówi, że udzielenie zabezpieczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.  Co zabezpieczenie oznacza  w praktyce?

Czytaj więcej

Jak ściągnąć alimenty? Fundusz Alimentacyjny

Co w przypadku gdy został wydany tytuł egzekucyjny, wszczęto egzekucję, ale komornik nie może znaleźć żadnego majątku dłużnika alimentacyjnego? Istnieje możliwość uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Z niniejszego postu dowiecie się Państwo komu przysługują tego typu świadczenia alimentacyjne i w jakiej wysokości.

Czytaj więcej

Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków

Znowelizowana w 2011 roku ustawa, daje możliwość umorzenia postępowania wobec osoby, która posiada na własny użytek narkotyki w nieznacznej ilości, nie tylko w trakcie postępowania sądowego czy przygotowawczego, ale też już na najwcześniejszym etapie postępowania, a mianowicie przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. W praktyce

Czytaj więcej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest rozstrzygnięciem czasochłonnym i wymagającym dowodowo. Ponadto łączy się z dodatkowymi obciążeniami emocjonalnymi. Czy i kiedy warto, a jeżeli już, to jak? O tym wszystkim, w jak najprostszy sposób, w niniejszym artykule.

Czytaj więcej