Usługi

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla klienta biznesowego, zarówno poprzez zlecenia jednorazowe jak i zapewnienie stałej obsługi w ramach outsourcingu usług prawnych. 

Wiodące obszary
praktyki Kancelarii to:

Prawo nowych technologii, branża IT i e-commerce

Obsługa branży kreatywnej

Umowy

Ochrona danych osobowych (RODO)

Prawo gospodarcze i obsługa biznesu

Obsługa prawna procesu zatrudniania cudzoziemców

Prawnik online

Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

Dochodzenie roszczeń