Blog

Najważniejsze zmiany dotyczące legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia pracodawcy i cudzoziemca w 2022 r. – cz. III (specjalne rozwiązania dla cudzoziemców)

Zapraszam do lektury trzeciej części opracowania dotyczącego zmian z 2022 roku w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. To nie koniec bowiem nowości które weszły w życie 29 stycznia 2022 r. Wraz z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany dotyczące legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia pracodawcy i cudzoziemca w 2022 roku – cz. II  (zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Druga część opracowania dotyczącego zmian z 2022 roku w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, dotyczy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dla wyjaśnienia ustawa ta określa m.in. takie kwestie jak zatrudnienie cudzoziemców na podstawie zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową czy

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany dotyczące legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia pracodawcy i cudzoziemca w 2022 roku — cz. 1 (zmiany w ustawie o cudzoziemcach)

Rok 2022 dla niektórych pracodawców zatrudniających cudzoziemców jest rokiem sporych zmian. Zapowiadana od dłuższego czasu przez Rząd nowelizacja przepisów dotyczących cudzoziemców, która miała znacznie ułatwić procedurę legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców weszła w życie z dniem 29 stycznia 2022 r. Czy faktycznie ustawodawca ułatwił przedsiębiorcom

Czytaj więcej

Ochrona prawa do wizerunku

Większość z nas zapewne nie raz udostępniła wizerunek określonej osoby na swoim profilu społecznościowym czy stronie własnej działalności gospodarczej, uprzednio nie pytając jej o zgodę na jego rozpowszechnianie. Takie podejście  z całą pewnością może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, szczególnie gdy okaże się, że jednak wyraźnej

Czytaj więcej

Matka czy ojciec – dylematy przy rozstaniu czyli władza rodzicielska po nowelizacji

Władza rodzicielska – zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym niosą nowy sposób rozstrzygania w jej kwestii. Dotychczas, jeżeli rodzice nie zawarli porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej, sąd przyznawał jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej, jednocześnie drugiemu ograniczając ją do określonych obowiązków i praw. Omawiane zmiany wynikają z

Czytaj więcej

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę – zmiany w skrócie

Pozwolenie zastąpi zgłoszenie – z dniem 28 czerwca br. wejdą w życie przepisy nowelizacji prawa budowlanego z dnia 27 marca 2015 r. Wśród najważniejszych zmian – skasowanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojącego domu jednorodzinnego pod warunkiem że obszar jego oddziaływania „mieści się w całości na działce lub

Czytaj więcej