Obrona w sprawach karnych

Przykładowe usługi:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i w każdej instancji,
  • środki zapobiegawcze, w tym obrona przed tymczasowym aresztowaniem,
  • środki odwoławcze,
  • reprezentacja oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w procesie karnym.

Skontaktuj się z nami